Mienie publiczne ustawa - strona 321

Prawo do pracy- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 560

dotycząca równości szans i traktowania pracowników obu płci, mających obowiązki rodzinne, dotąd...

Zarys postępowania cywilnego

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Tomasz Demendecki
 • Zarys postępowania cywilnego w sprawach gospodarczych
Pobrań: 161
Wyświetleń: 4606

się jego mienie. § 3. Do wyłącznej jurysdykcji krajowej należą sprawy o stwierdzenie zgonu, jeżeli nastąpił...

Rousseau- ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 777

, kondycji bardziej plebejskiej niż nawet średnio mieszczańskiej. Ojciec Jana Jakuba miał romantyczne...

Historia państwa i prawa - wykład 12

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546

przez tzw. pozytywistów (różne odłamy) tylko tzw. normatywiści kontynuowali metodę klasyczną - ustawa...

Administracja specjalna - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Marcin mysko
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 490

powszechnego i średniego. Minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego → kraj podzielony na 10 okręgów...

Źródła polskiego prawa handlowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525

należy także ustawę z dn. 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi...

Środki ochrony wolności i praw jednostki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1015

szkody wyrządzonej jednostce przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej oraz zasadę...