Mienie publiczne ustawa - strona 319

Doktryna państwa prawa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1456

z wolnością „system prawny jest uporządkowanym zbiorem obowiązujących pod przymusem publicznych norm...

Język prawny i prawniczy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1547

” Język prawny - używany w aktach prawodawczych, ustawach itp. Język prawniczy - używany w sądzie...

Pozycja Rzecznika Praw Dziecka

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 805

powołany jest przez Sejm za zgodą senatu na 5 letnią kadencję. Na mocy ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. (DZ...

Culpa in eligendo - analiza 429

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1505

ustawy. Inne, np. naruszenie praw osobistych innej osoby jako „usprawiedliwione działanie w interesie...

Regionalne izby obrachunkowe.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 910

zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielania...

Głosy stron- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 546

zmieniać oskarżyciel publiczny oskarżyciel posiłkowy oskarżyciel prywatny powód cywilny przedstawiciel...