Mienie publiczne ustawa - strona 312

Wstęp do prawoznawstwa

  • Uniwersytet Łódzki
  • dr hab. Bartosz Wojciechowski
  • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 1197
Wyświetleń: 2870

jest szkoda na osobie lub mieniu np. pobicie czynności prawne - świadome zachowania podmiotów prawa zgodnie...

Prawo Zobowiązań - omówienie

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Prawo cywilne
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1470

, jak i niemajątkowym Szkoda na mieniu – uszczerbek, który dotyczy bezpośrednio składników majątku poszkodowanego bez...

Pracownicy urzędów państwowych

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr hab. Herbert Maciaszczyk
  • Prawo urzędnicze
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1358

nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu...