Mienie publiczne ustawa - strona 308

Osoby prawne- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Bednarz
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 644

Osoby prawne Nabywają osobowość prawną z mocy ustawy (i bez potrzeby rejestracji) lub na podstawie...

Monopolizacja

Pobrań: 105
Wyświetleń: 1834

się mianem fuzji przedsiębiorstw. Łączenie się kapitałów przedsiębiorstw może mieć charakter tymczasowy...

Rozdział VIII- czyny niedozwolone

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Dariusz Piotr Fuchs
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 70
Wyświetleń: 651

, za którą ustawa czyni kogoś odpowiedzialnym(kiedy nie chodzi o wykonanie lub nienależyte wykonanie...

Bankowość - pojęcia, wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Ewa Miklaszewska
 • Bankowość
Pobrań: 1162
Wyświetleń: 2548

(85 mld. Dol.) Zbankrutował Washington Mutual: jego mienie sprzedano JP Morgan Chase Kryzys...

Spółki - pytania

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawo handlowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 966

: może mieć zarząd i radę nadzorczą możliwe jest odebranie partnerowi prawa reprezentowania spółki partnerzy...