Mienie publiczne ustawa - strona 307

Wykład - Patologia społeczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Arkadiusz Witold Przybyłka
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 420
Wyświetleń: 973

niezależności, mieniu) Zasięgu zjawiska (indywidualne, lokalne, krajowe, międzynarodowe) Źródła patologii...

Najwyższa Izba Kontroli - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jarosław Matwiejuk
 • Organy kontroli państwowej i ochrony prawnej
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1295

ustawę o NIK. Manifestowana wówczas powszechnie przez opinię publiczną wola przywrócenia Sejmowi należnej...

Prawoznawstwo - materiały

 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • dr Sławomir Tkacz
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 189
Wyświetleń: 4837

prawo cywilne przyjęło zasadę, że - jeżeli ustawa nie stanowi inaczej - dopuszczalne jest wyrażenie...

Stosowanie prawa - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Stosowanie prawa i obowiązywanie prawa
 • Prawo
Pobrań: 826
Wyświetleń: 1092

podległości tylko Konstytucji i ustawom, Istnienie procedur, mających zapewnić uczciwość i sprawiedliwość...

Prawo, a moralność

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1253

-prawnych. Pojęcia: analogia legis - wnioskowania z podobieństwa ustawy w danej gałęzi prawa analogia iuris...

Zarys prawa pracy z prawem urzędniczym

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dariusz Makowski
 • Prawo pracy i ubezpieczen spolecznych
Pobrań: 462
Wyświetleń: 4011

ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii - wyłączenie o charakterze przedmiotowym...

Zamówienia publiczne - defiincja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawdo budowlane i gospodarki przestrzennej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 924

17. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE -kwestię reguluje ustawa z 2004r. - prawo zamówień publicznych Zamówienia...

Podstawy prawne budżetu zadaniowego

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Podstawy finansów
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1428

mieniem Skarbu Państwa, m. in. Ochrona interesów Skarbu Państwa, przekształcenia własnościowe, nadzór...