Mienie publiczne ustawa - strona 296

Prawo gospodarcze - pytania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1554

ustawy jest to osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna, nie mająca osobowości prawnej...

Prawo do słusznego procesu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1078

nie ma znaczenia zakwalifikowanie danego sporu jako wynikłego na tle pr. prywatnego lub publicznego (Koning p. RFN...

Prawo o stowarzyszeniach

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • System polityczny RP
Pobrań: 21
Wyświetleń: 924

mającym pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionym praw publicznych. 2. Małoletni w wieku od 16...

Wykład - Stany nadzwyczajne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Suwereność RP
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1113

ustawa, w szczególności: - Zasady działania organów władzy publicznej oraz - zakres, w jakim mogą zostać...

Ekonomia - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Magdalena Redo
 • Ekonomia
Pobrań: 1778
Wyświetleń: 2639

miał oznaczać w tym przypadku, Ŝe chodzi o prawa gospodarstwa państwowego, problematyka finansów...

Prawo administracyjne - definicje

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 77
Wyświetleń: 728

społecznych. Przesłanką odpowiedzialności karnej miał być nadal czyn zabroniony przez ustawę, ale przestał...