Mienie publiczne ustawa - strona 292

Powiat-opracowanie

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 35
Wyświetleń: 791

rady, 3)      gospodarowanie mieniem powiatu, 4)      wykonywanie budżetu powiatu, 5)      zatrudnianie...

Konstytucja Szwajcarii

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr hab. Jarosław Szymanek
  • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1281

i granicę działalności państwowej stanowi prawo. 2. Działalność państwa leży w interesie publicznym...

Zakres materiału na kolokwium

  • Politechnika Warszawska
  • dr Anna Markowska
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1470

.  Władztwo administracyjne  Zakres działania a kompetencje, właściwośd organów  Publiczne prawa podmiotowe...

Definicja samorządu terytorialnego.

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1463

przez ustawy do wykonywania obowiązków i praw z zakresu administracji publicznej. Korporacjom tym przysługiwało...