Mienie publiczne ustawa - strona 289

Wyrok z 1999 r.

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

publiczną. Zastosowanie przez Trybunał Stanu przepisu art. 1 ust. 2 ustawy o TS jako materialno-prawnej...

System Kanady - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Jan Szumski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 770

miał możliwość reinterpretowania konstytucji Techniki zmiany treści ustawy konstytuującej Dominium...

Starożytna teoria ustroju mieszanego.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1505

i konfiskaty mienia rozstrzyganie o wojnie, pokoju, sojuszach wybór urzędników i kontrola nad nimi Czynnik...

Rozum publiczny - pojęcie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Alfons Sobierajski
 • Etyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 980

Rozum publiczny - Rozum to pojęcie o wydźwięku filozoficznym. Rozumność to rozwinięta kompetencja...

Wykłady (PIOTR KUSIO)

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Stanisław Zyskowski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2037

. W skład rodu wchodzili również niewolnicy. Mieli status prawny, choć nie posiadali praw publicznych...

Finanse-Procedura budżetowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Finanse
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1428

. c) Rada Ministrów uchwala projekt ustawy budŜetowej i łącznie z e) roku poprzedzającego rok...