Mienie publiczne ustawa - strona 277

Tworzenie konstytucji - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Godek
 • Historia administracji
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1337

ludzi pozasejmowo (np. Poniatowski, Kołłątaj). Ustawę rządową opracowywano w trybie tajnym, projekt...

Prawo - Konstytucja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1400

ustawy uposażony jest Sejm, z istotnym udziałem Senatu, Sejm jest jedynym organem mającym prawo...

Pojęcie prawa handlowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 812

ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Zadeklarowana w art. 20 zasada wolności...

Podział terytorialny państwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1127

szczeblach musiały mieć te jednostki potencjał) → liczba gromad - 4672. 1972 r. - ustawa o utworzeniu gmin...

Polityka zdrowotna - wykład

 • dr hab. Ewa Bujwid-Kurek
 • Polityka społeczna
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1463

publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa”. System opieki zdrowotnej w Polsce...

Historia administracji - skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Karol Lelek
 • Historia administracji
Pobrań: 1778
Wyświetleń: 4130

konfederacji. Jej uchwalone ustawy były równoznaczne z sejmowymi. Limita (limitacja) obrad (sejmów i sejmików...