Mienie publiczne ustawa - strona 270

Proces Karny, zarys systemu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie karne
Pobrań: 1463
Wyświetleń: 3192

przywłaszczenia cudze mienie ruchome [...]" zamienia się w normę konkretną, która przybiera np. następującą postać...

Ochrona indywidualna - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 763

wyróżniającymi je spośród innych tworów O ile nie grozi to ludziom lub mieniu to drzewa- pomniki przyrody...

Dokumentacja skarbowa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Archiwistyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1239

organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu...

Prywatyzacja ogólny zarys

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 56
Wyświetleń: 742

państwowego w przemyśle - Rozregulowaniem sfery finansów, mający swój wyraz w rosnącej inflacji, sztucznym...

Referat pt: "Koncesja na wydobywanie kopalin"

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • mgr Hanna Spasowska
 • Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 4186

w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych Wyrządza poważną szkodę w mieniu podlega karze do lat 3, kiedy zaś sprawca...

Polska wobec wyzwań XX wieku

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 819

, które odtąd miało być jednolite, powszechne, publiczne i bezpłatne. 1945 Ministerstwo Oświaty objął Czesław...

Pojęcie konstytucji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1799

norm prawnych regulujących ustrój państwa. Konstytucja- ustawa zasadnicza, a więc akt normatywny...