Mienie publiczne ustawa - strona 266

Własność

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krzysztof Szuma
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 644

w powyższym (w swoich prawach) poprzez obowiązujące ustawy np. przez ustawę o ochronie dóbr kultury, przyrody...

Dyrektywa w administracji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Jerzy Supernat
 • Socjologa organizacji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1183

publicznej wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy (środek zaskarżenia dewolutywny...

Zwierzchnictwo wyznaniowe państwa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1078

. realizuje zadania publiczne, takie jak prowadzenie cmentarzy czy szkół; obowiązkowa religia w szkole; ustawy...

Wykład - zasady naczelne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Suwereność RP
Pobrań: 56
Wyświetleń: 385

) i prawo do dostępu do publicznej radiofonii i telewizji na zasadach określonych w odrębnych ustawach (art...

Organizacja administracji w polsce

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840

z mocy prawa są niejawne, ale ustawa nakłada na RM obowiązek informowania opinii publicznej o przedmiocie...