Mienie publiczne ustawa - strona 263

Nauka o administracji - skrypt

 • Uniwersytet Gdański
 • Nauka o administracji
Pobrań: 826
Wyświetleń: 2884

- wykonuje interes publiczny z poszanowaniem int. indywidualnych ◦ aktywność – wykonuje ustawy ◦ inicjatywa...

Ubezpieczenia społeczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Stanisława Drabek
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 833

z prywatyzacji mienia państwowego. Środki rezerw służą tylko uzupełnieniu niedoborów poszczególnych funduszy...

Zasada profesjonalizmu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Jerzy Wiśniewski
 • Etyka urzędnicza
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2835

profesjonalizmu wyłaniają się treści antyzasady nieprofesjonalizmu, Zasada troski o dobro publiczne działa...

Instytucje procesowe, instytucja

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2968

o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o autostradach płatnych, ustawa o zbiórkach publicznych...

Postępowanie administracyjne - wykłady

 • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
 • dr Rafał Łyszczek
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 1260
Wyświetleń: 3773

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE WYKŁAD 1 Postępowanie administracyjne reguluje ustawa z dnia 14...