Mienie publiczne ustawa - strona 260

Organy jednostek samorządu terytorialnego

 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2541

) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy, 2) określanie sposobu wykonywania uchwał, 3) gospodarowanie mieniem...

Ugoda i promesa - omówienie(II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Dominika Tykwińska-Rutkowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 686

do jej zażalenia. Sprawa, w której wydano ugodę miała charakter sporny, dopiero po upływie terminu do wniesienia...

Reforma Janusza Jędrzejewicza

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1687

O zakładaniu i utrzymywaniu publicznych szkół powszechnych oraz w ustawie O budowie publicznych szkół...

Obrót zdematerializowany w Polsce

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. Marcin Baranowski
 • Giełdy i transakcje giełdowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1099

finansowymi w ramach regulacji związanych z pakietem ustaw o rynku kapitałowym. Definicja publicznego...

Rada mninistrów-skład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 952

się z - prezesa RM -ministrów i fakultatywnie -wiceprezesi RM -przewodniczący określonych w ustawach komitetów...

Rodzaje organów państwa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1456

zadania wyznaczone w obowiązujących ustawach -administracja publiczna ; sądownicze (zwane władzą...

Francja - telewizja publiczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jan Adamowski
 • Zagraniczne systemy medialne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 728

audiowizualnych. Dla sektora publicznego zasadnicze znaczenie miało przekształcenie wszystkich dotychczasowych...

Administracja w dziedzinie oświaty

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1365

obowiązującej ustawy system oświaty obejmuje: 1) przedszkola, w tym specjalne, 2) szkoły podstawowe...