Mienie publiczne ustawa - strona 254

KSIĘGI WIECZYSTE

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1491

. KSIĘGI WIECZYSTE- szczególnego rodzaju urzędowe rejestry publiczne, mające za zadanie ujawnienie stanu...

Dozwolony użytek utworów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1022

- użytek publiczny i prywatny - odmienności konstrukcyjne - krąg osób korzystających - prywatny...

Pisania wniosku - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 686

do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje...

Łacińska terminologia prawnicza-tłumaczenia 1

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Jan Zabłocki
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1225

personam sequuntur - rzeczy ruchome idą za osobą (np. mienie przesiedleńcze) Lex loci solutions -   prawo...

Opracowanie książki mity czwartej władzy 02

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. Krystyna Czuba
 • Podstawy etyki dziennikarskiej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 504

oraz kontroli Rady nad respektowaniem przez te media przepisów ustawy o radiofonii i telewizji. Może upominać...