Mienie publiczne pojęcie - strona 562

Wykłady - semestr 1 Etyka zawodu psychologa

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • dr Patrycja Rusiak
 • Etyka zawodu psychologa
Pobrań: 994
Wyświetleń: 3857

dysfunkcję, nie mamy prawa mu o tym powiedzieć; czekamy, aż ludzie się do nas sami zgłoszą. Rozdzielenie ról...

Utylitaryzm klasyczny i nieklasyczny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Lesław Grenda
 • Etyka i kultura życia publicznego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1043

i politycznym, rozum i przestrzeń publiczna, idea patriotyzmu konstytucyjnego. Społeczna - publiczna...

Zarządzanie przedsiębiorstwem

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2303

mienia i osób na transport lotniczy na usługi telewizyjne i radiowe Klasyfikacja podmiotów gospodarczych...

Marksizm

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia Socjologii
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1568

w nim pojęcie konieczności Przedstawiciele tej formacji: E. Bernstein, K. Kautsky, Plechanow („ojciec marksizmu...

Transformacja systemu medialnego RP

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dr Wiesław Sonczyk
 • Polski System Medialny
Pobrań: 196
Wyświetleń: 980

Konstytucja), zgodnie z którą miała powstać KRRiTV, niezależna od rządu i stojąca na straży ładu publiczno...

Cele kształcenia - umiejętności

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Dominika Jastrzębska
 • Metodyka edukacji wizualnej i kulturalnej
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1435

mają się nauczyć, jakie zdobędą nowe wiadomości (pojęcia, sądy, twierdzenia, reguły) Cel kształcący rozwój...

Początki filozofii- wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Leszek Kusak
 • Filozofia
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1778

ANAKSYMANDER z Miletu jako pierwszy użył pojęcia ‘arche’ oznaczającego początek jak również naturę rzeczy...