Mienie publiczne pojęcie - strona 544

Socjologia - kultura

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Socjologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1358

łacińskiego: cultura animir - kultura ducha (kształcenie moralności). Joachim Herber używał pojęcia kultura...

Makroekonomia - Rola państwa WYKŁAD

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Stanisław Lis
 • Makroekonomia
Pobrań: 406
Wyświetleń: 4795

zawodności rynku w literaturze ekonomicznej zalicza się: - zawodnośd konkurencji - istnienie dóbr publicznych...

Działania faktyczne i prawne

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 581

praworządności (legalizmu) - element państwa prawnego - organy władzy publicznej działają na podstawie...

Działalność prawodawcza

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Jan Zabłocki
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1029

./ DZIAŁALNOŚĆ PRAWODAWCZA Pierwotnie prawo rzymskie miało charakter prawa zwyczajowego...