Mienie publiczne pojęcie - strona 542

Psychobiografia

 • dr Marian Olejnik
 • Metodologia badań I
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1428

oraz historii życia, uwzględniając, że to rozróżnienie musi być z konieczności powierzchowne, ponieważ pojęcia...

Fundusze inwestycyjne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Najbar
 • Finansowanie inwestycji i nieruchomości
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1442

zamknięte- inwestujące bezpośrednio. Wyróżniamy dwie grupy takich funduszy: mające charakter publiczny...

Układy kultury, procesy kulturotwórcze

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Kłosiński
 • Socjologia kultury
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1099

działań za działania mające doniosłość publiczną. ; wyodrębnienie pewnych działań od innych działań...

Kodeks prawa administracyjnego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Krzysztof Sobieralski
Pobrań: 868
Wyświetleń: 3724

sprzeciwu. Rzecznik Praw Obywatelskich inne podmioty UCZESTNICY POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO pojęcie...

Cechy Społeczeństwa informacyjnego

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Ewa Cierniak-Szóstak
 • Socjologia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1400

. Pojęcie „informatyzacja” stosowane dotąd w mikroskali nabiera nowego wymiaru w skali całego świata...

Platon - „Fajdon” - streszczenie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2261

, ale jeszcze gdzieś była (pitagorejskie materialistyczne pojęcie duszy). XV, 70C-D - Sokrates projektuje pierwszy dowód na nieśmiertelność...

Alfred J. Ayer - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia analityczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 770

, ale można z całym przekonaniem powiedzieć, że pewne rzeczy sie w nich mieszczą, a inne nie. Pojęcie danej zmysłowej...

Ewolucja poglądów na rozwój gospodarczy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Irena Pietrzyk
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 1890
Wyświetleń: 2779

środowiska, szybkie wyczerpywanie się zasobów naturalnych, powstanie Partii Zielonych). Pojęcie ekorozwoju...

Grupy społeczne mikrosocjologia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Krystyna Slany
 • MIKROSOCJOLOGIA
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1386

te pojęcia zostały sformułowane przez Marksa. Klasa w sobie, to klasa pozbawiona świadomości, nie będąca...