Mienie publiczne pojęcie - strona 520

Prawo średniowieczne a styl życia

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
 • Rola prawa w kulturze średnowiecznej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 966

oraz konfiskowaniu ich mienia z pobudek ideologicznych lub religijnych. Według niego, człowiekowi przysługuje...

Prawo zobowiązań

Pobrań: 98
Wyświetleń: 1568

, jak i niemajątkowym Szkoda na mieniu - uszczerbek, który dotyczy bezpośrednio składników majątku poszkodowanego bez...

Poznanie cudzej psychiki

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Jan Krokos
 • Teoria poznania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1071

(która jest albo określoną władzą zmysłową, albo sposobem funkcjonowania intelektu): Pamięć- pojęcie ontologiczne; określona...

Prasoznawstwo

 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, wydział zamiejscowy w Poznaniu.
 • dr Wojciech Adamczyk
 • Dziennikarstwo prasowe
Pobrań: 812
Wyświetleń: 7035

prasoznawczych pojęcie metody naukowej; metody i techniki badawcze stosowane w prasoznawstwie - omówienie; metoda...

Kapitał społeczny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 714

pojęcie niematerialnego kapitału, którym posługiwano się w obrębie ekonomii kształcenia i w planowaniu...

Mysliciele o wychowaniu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1575

cenną rozprawę O duszy nauczycielstwa, mającą dać syntezę cnót nauczycielskich. Był znakomitym...