Mienie publiczne pojęcie - strona 516

Konstytucja 3 maja-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Sławomir Maszewski
 • Historia Polski
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1141

Zbrojna Narodowa) tworzył pojęcie „siły zbrojnej narodowej” uznając armię za siłę przeznaczoną do obrony...

Formy budżetowe gospodarki komunalnej

 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu
 • dr Gerard Kuźnik
 • Gospodarka komunalna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2632

samorządu terytorialnego. Uchwała zawiera statut jednostki budżetowej oraz wykaz mienia przekazywanego...

Prawo bankowe

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 105
Wyświetleń: 924

bankowych. Pojęcie to wywodzi się z przepisów prawa handlowego. Prawo handlowe określił sferę czynności...

Podatki - władztwo podatkowe

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • dr Joanna Niżnik
 • Finanse publiczne
Pobrań: 385
Wyświetleń: 5733

sanacyjny mający na celu obniżenie relacji państwowego długu publicznego do PKB Wydatki budżetu jednostki...

Sędziowie.

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Prawna ochrona pracy
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1596

, dysponują one budżetem sądów, sprawują kontrolę gospodarki finansowej i mienia Skarbu Państwa oraz wykonują...