Mienie publiczne pojęcie - strona 509

Postępowanie administracyjne - test 7

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1309

. Pojęcie strony: a. każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie b. każdy kto żąda...

Postępowanie administracyjne - test 8

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1134

. Pojęcie strony: a. każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie b. każdy kto żąda...

Wybór optymalnej metody produkcji

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr inż. Ryszard Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 399
Wyświetleń: 4487

jest, że jeżeli zwiększymy ilość kapitału (pod tym pojęciem kryje się głównie produkcyjny majątek trwały, czyli środki pracy...

Finanse w ujęciu podmiotowym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Krystyna Ciuman
 • Finanse
Pobrań: 1141
Wyświetleń: 3661

domowych, i budżety władz publicznych a także fundusze celowe mające różny charakter i przeznaczenie...

Wprowadzenie spółki na giełdę

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr Tomasz Banasik
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1624

emitenta i papierów wartościowych mających być przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczenia do obrotu...

Organy ochrony prawnej-skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 714
Wyświetleń: 1197

wydanym przez sąd lub organ administracji publicznej (art. 79); skargę konstytucyjną można kierować...

Ekonomika miast i regionów - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Małgorzata Czornik
 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 567
Wyświetleń: 1295

pojęcie miast. Te procesy mogą być inne w każdym mieście, choć mogą mieć podobne skutki. Każde miasto...