Mienie publiczne pojęcie - strona 499

System kancelaryjny

  • Akademia Morska w Gdyni
  • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1659

przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą. Podstawowe pojęcia Kancelaria - komórka organizacyjna zajmująca...

Zarządzanie - wykład 8

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 14
Wyświetleń: 518

. Pojęcie struktury obejmuje także stosunki zachodzące pomiędzy elementami zorganizowanej całości...

Zasady ogólne prawa - wykład

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
  • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 455

tego pojęcia - opisuje je jedynie doktryna. Istnieją różne sposoby interpretacji: - formuły łacińskie...