Mienie publiczne pojęcie - strona 480

Nauka o administracji - wykład 7

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Żukowski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1232

sobie swoje zadania, planuje i musi być kontrolowana. Termin kontrola jest tożsamy z tym pojęciem. W zorcem...

Teoria pola - Kurt Lewin

 • dr Małgorzata Wysocka-Pleczyk
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 1456
Wyświetleń: 6867

i Koffka; teoria ta zaczerpnęła pojęcie „pola” z nauk ścisłych i w jej rozumieniu na zachowanie człowieka...

Prawo do skutecznego środka prawnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 896

odwoławczego to nie pojęcia tożsame, ale służą do opisania tej samej gwarancji - gwarancji dostępności...

Pytania na kolokwium 5

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr Katarzyna Rogalińska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1036

prawdziwych więzi organizacyjnych. Zdefiniuj pojęcie rzeczywistej struktury organizacyjnej. Rzeczywista...

Pojęcie struktury społecznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • MIKROSOCJOLOGIA
Pobrań: 1036
Wyświetleń: 2646

Piotr Sztompka, „Pojęcie struktury społecznej. Próba uogólnienia” Struktura społeczna bywa...