Mienie publiczne pojęcie - strona 475

Wykład 1

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Michał Brzeziński
  • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2359

bezpieczeństwa, im większe ograniczenia ma człowiek, tym większe bezpieczeństwo ma zapewnione. Kategoria, pojęcie...

Prowokacja w prawie karnym

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Ryszard Mochocki
  • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1484

PROWOKACJA ( Art. 24 ) Sens pojęcia prowokacji jest w publicystyce znacznie szerszy...

System instytucjonalny UE - wykład

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Piotr Solarz
  • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 28
Wyświetleń: 469

w jej instytucjach. Istnieje dwoistość pojęcia instytucja. Po 1sze jest to zespół funkcjonalnie powiązanych norm...