Mienie publiczne pojęcie - strona 457

OŚWIATA DOROSŁYCH

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 133
Wyświetleń: 3150

oświaty dorosłych. W konferencji brało udział 25 krajów. Osiągnięciem było określenie pojęcia oświaty...

Postacie w filozofii politycznej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Edyta Balcerek
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 707

- przedmiot jest dany rzez wrażenia i pomyślany przez pojęcia zadaniem rozumu jest nie tylko poznanie świata...

Ikona- sztuka biznatyńska

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Kliknij, jeśli wykładowcy nie ma na liście
 • Historia sztuki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

, czy jakiekolwiek sceny z Pisma Świętego. Technika i forma nie miały znaczenia. Nowożytność zacieśniła to pojęcie...

Myśl polityczna Indii - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 728

. Mówi się, że Tales odkrył pojęcie kapitał jako pewna wartość, która generuje wyjątkowe wartości...

Ochrona środowiska - materiały

 • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
 • dr Andrzej Lipiński
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 427
Wyświetleń: 6335

transformacji) Wykładnia prawa krajowego tranforrmującego dyrektywę powinna być z nią zgodna prawne pojęcie...

Delikty prawa cywilnego-wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1113

wszystkich obywateli i miał na celu plebejuszy przed bezprawnym naruszaniem ich majątku, mienia przez patrycjuszy...

Rachunek kosztow (9 stron)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 91
Wyświetleń: 833

SPIS TREŚCI: 2. POJĘCIE RACHUNKU KOSZTÓW JAKO SYSTEMU PRZETWARZANIA System informacyjny...

Pytania egzamin

 • Politechnika Poznańska
 • dr hab. Włodzimierz Siwek
 • Ekologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 882

lepszego -lepszego pod względem ekologicznym. 3. Granice pojęcia terminu "eko"- "eko" i "nie-eko". Granice...

Legislacja administracyjna - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • ks. dr hab. Czesław Kustra
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1960

te kompetencje), ale nie ma powiązania treściowego. Tak ukształtowany przez TK pojęcie rozporządzenia zastał...

Terenowe organy administracji rządowej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Grzegorz Łaszczyca
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1078

zagrożeniu życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa, ochrony praw obywatelskich, współdziała...