Mienie publiczne pojęcie - strona 441

Historia myśli ekonomicznej - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Aleksanda Lityńska
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 812
Wyświetleń: 6692

na ponowienie procesów produkcji. Smith mając trudność z analizą procesu reprodukcji wprowadza dwa nowe pojęcia...

Metodologia, pojęcia, podejścia badawcze

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Ryszard Filas
 • Socjologia i metody badań socjologicznych
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1848

obserwacja - zazwyczaj odnosi się do patrzenia słyszenia i rzadziej dotykania fakt - pojęcie odnoszone...

Nowożytność- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Mieczysław Władysław Omyła
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 665

. Pojęcia są warunkiem doświadczenia. Myśl jest składnikiem doświadczenia. Mamy skłonności i mamy obowiązki...

Postępowanie karne cz.1

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. zw dr hab. Tomasz Grzegorczyk
 • Prawo karne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1981

, z tym że w wypadku przestępstw przeciwko mieniu tylko wówczas, gdy wartość przedmiotu przestępstwa albo szkoda...

Egzamin - pytania z opracowaniem

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Alicja Kasperowicz-Stępień
 • Finanse
Pobrań: 3612
Wyświetleń: 7448

obejmuje program przedsięwzięć mających na celu ograniczenie relacji państwowego długu publicznego do PKB...

Prawo gosopdarcze

Pobrań: 28
Wyświetleń: 1253

gospodarczej". Pod pojęciem działalności gospodarczej rozumiemy pracę zarobkową ,zawodową, we własnym imieniu...

Św. Tomasz - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Filozofia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 483

: pojęcie poznania - proces receptywny pojęcie dowodu - na nim oparł rozgraniczenie wiedzy i wiary pojęcie...