Mienie publiczne pojęcie - strona 425

Wycena nieruchomości- pytania na egzamin

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr inż. Monika Siejka
 • Wycena nieruchomości
Pobrań: 525
Wyświetleń: 3087

uzytkowania wieczystego dla nieruch. 7.3 podstawy prawne przy wycenie mienie zaburzańskie 7.4 co podlega...

Korzystanie z wód

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693

dla życia, zdrowia albo mienia znacznej wartości gdy inaczej nie można temu zapobiec Korzystanie z wody...

Organy powiatu, rada powiatu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Grzegorz Łaszczyca
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 868

mieniem powiatu, przygotowuje projekty uchwał, wykonuje budżet, zatrudnia i zwalnia kierowników jednostek...

Podejmowanie działalności gospodarczej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

, bronią i amunicją, działal­ność w zakresie ochrony osób i mienia, rozpowszechnianie programów radiowych...

Warunkowe zawieszenie wykonania kary

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 693

mienia społecznego, sąd zawsze nakłada obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody. Sąd może uzależnić...

SEGMENTACJA I ROZMIARY RYNKóW FINANSOWYCH.

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Jerzy Waszkiewicz
 • Międzynarodowe rynki finansowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1344

finansowych. 4. Rozmiary rynków finansowych. „PIGS”  Portugal - dług publiczny - 84,6% PKB - 2010  Ireland...