Mienie publiczne pojęcie - strona 358

Starożytna teoria ustroju mieszanego.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1505

i konfiskaty mienia rozstrzyganie o wojnie, pokoju, sojuszach wybór urzędników i kontrola nad nimi Czynnik...

Nieletniość

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 693

jakie pojawiają się w kodeksie - 17 lat, 15 lat, 18 lat mają charakter modyfikujący pojęcie odpowiedzialności...

Wina jako zarzut stawiany sprawcy

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 511

zawinienia jest inną kategorią niż pojęcie stopnia społecznej szkodliwości, czy stopnia naganności...

Gest - opracowanie zagadnień

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Joanna Dreszer-Drogorb
 • Komunikacja interpersonalna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1456

. wyjaśnij pojęcie- gest - dowolny ruch wykonany przez kogoś świadomie lub nieświadomie, mający określone...

Przesłanki postępowania cywilnego.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1267

, które nazywane są przesłankami procesowymi. Po raz pierwszy pojęcie to pojawiło się w roku 1850 przy analizie...