Mienie publiczne pojęcie - strona 354

Sokrates i Platon-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Kazimierz Szałata
 • Wstęp do filozofii
Pobrań: 35
Wyświetleń: 630

idealnego. Pojęcia ogólne różnią się od siebie stopniem ogólności. Najwyższą ideą będącą warunkiem...

Kultura administrowania - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • przew. kwal. II Stanisław Żukowski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2485

. Jednocześnie jest to pojęcie, którego nie można ignorować i porzucić jako pozbawione istotnych treści. KULTURA...

Myśl polityczna oświecenia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1148

społeczny na właścicieli ziemskich, klasę produkcyjna i klasę jałowa - prawnonaturalne pojęcie własności...

Definicja ludności - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Krzysztof Masło
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

). Definicja ludności obejmuje przynależnych ( może być osoba prawna itp., pojęcie szersze)do państwa...

Finanse - materiały na zaliczenie

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
 • dr Krzysztof Waliszewski
 • Finanse
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2989

POJĘCIA Stopa procentowa - jest to wyrażony w % stosunek kwoty odsetek płaconych od udostępnionego...

Wyrok z 1999 r.

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

sformułowanie “stosuje się”. Do tego rodzaju wykładni pojęcia “prowadzenia sprawy” skłania się również Rzecznik...

Prawo Konstytucyjne - Konstytucja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. UEK dr hab. Janusz Koczanowski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1687

możliwie małego nakładu sił i środków, czy właściwie wykorzystują przydzielone im mienie i fundusze...