Mienie publiczne pojęcie - strona 303

OBszerne notatki - Prawo

 • Prawoznawstwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1120

się do administracji publicznej. Najogólniej pod pojęciem administracji rozumie się wszelką zorganizowaną działalność...

Podstawy inwestowania- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Jan Czempas
 • Podstawy inwestowania
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1309

Pojęcie przedsięwzięcia inwestycyjnego W literaturze często stosuje się zamienne określenia inwestycji...

Text mining i WEB mining - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UE dr hab. Maria Mach-Król
 • Business intelligence
Pobrań: 42
Wyświetleń: 700

drążenia tekstu. Pojęcia Text Mining 85-90 % wszystkich danych korporacyjnych jest w jakiejś...

Karalność - deifincja i podział

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 0
Wyświetleń: 819

AGIT ). b) NULLUM CRIMEN SINE LEGE SCRIPTAE- nie ma przestępstwa bez ustawy, pod której pojęciem...

Główni ideolodzy socjalizmu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Doktryny polityczne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 882

32. Główni ideolodzy socjalizmu /powszechnego/ (nikt oprócz Bartyzela nie użył nigdy pojęcia...