Mienie publiczne pojęcie - strona 298

Usługi turystyczne - podstawa prawna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Seweryn Szendzielorz
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

ludzkich Zarządzanie- pojęcie szersze (Zarządzanie-żeby zarządzać, trzeba mieć tytuł potrzebny...

Filozofia w pigułce

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Lesław Hostyński
 • Filozofia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3045

greccy, był realistą; było dlań pewnikiem, że jeśli pojęcia zawierają wiedzę, to muszą mieć...

Wykłady-prawo cywilne

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prawo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 616

w jednej chwili. Mienie = majątek własność (prawo) inne prawa Dobra: a) materialne (rzeczy) - ruchome (np...

Interpretacja semantyczna danego języka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Emil Grochulski
 • Semantyka logiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 987

przedmiotowego J, sformułowaną w jego metajęzyku MJ można uważać za merytorycznie trafną definicję pojęcia prawdy...