Mienie publiczne pojęcie - strona 295

Kultura w ujęciu socjologicznym

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Socjologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3535

kulturowy. Pojęcie kultury. Obszary regulacji kulturowej - kultura normatywna, kultura idealna. Anatomia...

Wszystkie notatki z postępowania

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Małgorzata Jankowska
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 420
Wyświetleń: 987

legalnymi z art. 5 par. 2 pkt 3-6 KPA. W pkt 3 pojęcie administracji publicznej jest wytłumaczone...

Wstęp do prawoznastwa - wykład 4

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 154
Wyświetleń: 938

Tworzenie prawa 1. Pojęcie formy - definicja aktu tworzenia prawa: jest to władczy akt organu...

Mikroekonomia - wykresy wszystkie

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 707
Wyświetleń: 5810

nieuczciwego wykorzystania dóbr publicznych). Systemy społeczno- ekonomiczne. Pojęcie systemu ekonomicznego...

Zbiór informacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Wanda Sułkowska
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 1148
Wyświetleń: 2793

, a od 2004 r. co rocznie o 0.05% więcej oraz środki z prywatyzacji mienia Skarbu Państwa. Środki FRD...

Wstęp do filozofii

 • Filozofia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1869

realnej - przedmioty, zdarzenia, fakty - jak też wyabstrahowanej - pojęcia, kategorie, terminy...

Ubezpieczenia komunikacyjne

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1470

I. NORMATYWNE: Podział ubezpieczeń wobec kodeksu cywilnego: a). Majątkowe: mienia ( przedmiotem mienia...