Mienie publiczne pojęcie - strona 284

Artykuł 25. Konstytucji z 1997r.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1260

, wynikającego z różnicy w interpretacji terminów bezstronność i neutralność. Episkopat polski pojmował pojęcie...

Źródła kultury zaufania

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 938

do pojęcia, naturalną reakcją będzie uogólniona nieufność. Czynnik trzeci to trwałość porządku społecznego...

Odpowiedzialność prawna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1610

autorstwa organu założycielskiego, wyznaczenie likwidatora, sprzedaż mienia, rozwiązanie stosunków pracy...

Zarządzanie MSP - Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Maciej Zastempowski
 • Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiortwami
Pobrań: 1589
Wyświetleń: 7287

obowiązkowa) WYKŁAD Firma - Ramy Teoretyczne Mała firma: - Pojęcie, definicja - Rola, Znaczenie - Specyfika...