Mienie publiczne pojęcie - strona 248

Stan klęski żywiołowej

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 735

liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach lub środowisku na znacznych obszarach + pomoc może być podjęta...

Legislacja administracyjna 28 marca 2011

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Lechosław Rojewski
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1288

korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Szczególny tryb zarządzania mieniem...

Ochrona własności intelektualnej

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. Zofia Dach
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 420
Wyświetleń: 6391

można wnieść o wydanie zarządzenia tymczasowego także do sądu, w którego okręgu znajduje się mienie osoby...

Systemy źródeł prawa- Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Iwona Wróblewska
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2184

i rozporządzenia USTAWY konstytucje nie definiują pojęcia ustawy wyjątek: we Francji ustawa to wyraz woli...

Idea postępu społecznego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 966

używa się pojęcia kryzysu na przykład w medycynie, to chodzi o gwałtowne zaostrzenie stanu pacjenta...

Strajk i strajk okupacyjny

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 14
Wyświetleń: 749

do zapewnienia ochrony mienia zakładu i nieprzerwanej pracy tych obiektów, urządzeń i instalacji...