Mienie publiczne pojęcie - strona 229

Vademecum Prawa - konspekt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1414

tylko mienie osoby odpowiedzialniej. Odpowiedzialność cywilna przyjmuje przeważnie postać obowiązku naprawienia...

Procedury celne

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1218

. W ramach pojęcia przeznaczenia celnego - wprowadzono możliwość objęcia towaru procedurą celną. Procedury...

Postępowanie administracyjne

 • Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego
 • Prawo i postępowanie administracyjne
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2786

przede wszystkim z zarządzaniem mieniem komunalnym oraz z zaspokajaniem potrzeb ludności gminy (np. organizowanie lokalnego...

Procedury budżetowe- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Elżbieta Stolorz-Krzisz
 • Procedury budżetowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 770

Przychodami z prywatyzacji mienia - dobre dla skarbu państwa Źródła pokrycia niedoboru dochodów stanowią...

Opracowanie pytań.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 1729
Wyświetleń: 3521

nie może być aresztowany więziony albo pozbawiony mienia bez prawomocnego wyroku sądu -gwarancja przyznania hrabiom...