Mienie publiczne pojęcie - strona 220

Egzamin mikroekonomia 17 tez

  • Politechnika Śląska
  • dr hab. prof. nzw. Jan Ostoj
Pobrań: 896
Wyświetleń: 6062

wymiennej (podstawowy cel badao mikroekonomii, obiekt badao i przedmiot ekonomii, pojęcie rzadkości...

Manipulacja- jej sposoby i konsekwencje

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • prof. Krystyna Czuba
  • Podstawy etyki dziennikarskiej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 847

słowem → zmiana pojęcia dotyczącego tego samego słowa (np. „miłość”) Słowa „klucze” (drogowskazy...

Filozofia moralna. Sokrates i sofiści

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1393

przez człowieka tego, co użyteczne. Krytiasz zaś zdesakralizował pojęcie bóstw, uznając je za wymysł przebiegłego...

Rewolucja Francuska - Monteskiusz

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Andrzej Bednarz
  • Myśl polityczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 805

do poświęcenia się na rzecz dobra publicznego - pojęcie rewolucyjnej racji stanu- co jest dobre a co złe...