Mienie publiczne pojęcie - strona 192

Szkoła relacji międzyludzkich

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Bonifacy Kalata
 • Nauka administracji
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1162

potrzeby fizjologiczne. Wyżej są potrzeby bezpieczeństwa (zdrowia, mienia, życia) - instynkt...

Dobra publiczne i dobra prywatne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Robert Jaworski
 • Gospodarka komunalna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1701

Dobra publiczne są częścią dóbr wytwarzanych w gospodarce, gdzie dzieli się je na: dobra...

Partnerstwo publiczno-prywatne- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Anna Pyka
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 714

nie powinno, co do zasady, mieć formy zapłaty sumy pieniężnej ze środków publicznych (przesądzają o tym uregulowania...

Podstawowe kategorie finansowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Owsiak
 • Finanse
Pobrań: 980
Wyświetleń: 4452

. CO TO JEST GOSPODARKA FINANSOWA I POLITYKA FINANSOWA? Pojęciem szerszym od finansów jest pojęcie gospodarki finansowej...

Naprawienie szkody, zobowiązania - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 70
Wyświetleń: 637

, który powstał na podstawie czynności prawnej (umowy) 3.3. ZWIĄZEK PRZYCZYNOWY A. POJĘCIE Związek przyczynowy...

Administracjia i organy

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 980

, wykonuje zadania publiczne, włada wyodrębnionym mieniem wojewódzkim) 2. Zarząd województwa (Zarząd to organ...

PRAWO KARNE URZ

 • Uniwersytet Rzeszowski
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2513

szkoda" oraz „szkoda w wielkich rozmiarach". §5 art. 115 określa pojęcie mienia znacznej wartości...