Mienie publiczne pojęcie - strona 183

Średniowieczny spór o uniwersalia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Ferdynand Giera
 • Filozofia poznania
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1099

systemu przez ojców kościoła/; Substancjalizacja pojęcia w neoplatonizmie: brak założenia transcendentnego...

MYŚL EKONOMICZNA STAROŻYTNEJ GRECJI

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 168
Wyświetleń: 735

i wydajniejszą. Nie ma jednak handlu dla zysku. Odróżniał on pojęcia majątku ruchomego od nieruchomego...

Ochrona indywidualna - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 763

wyróżniającymi je spośród innych tworów O ile nie grozi to ludziom lub mieniu to drzewa- pomniki przyrody...

Prawo i sankcje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Jan Sobiech
 • Prawo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1778

stanowiska, zakaz wykonywania zawodu, obowiązek naprawienia szkody, świadczenie pieniężne, przepadek mienia...

Dzieło literackie - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Bogumiła Kaniewska
 • Teoria literatury
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1526

. Najważniejszym pojęciem wprowadzonym przez Arystotelesa jest MIMESIS - naśladowanie rzeczywistości przez sztukę...