Mienie publiczne pojęcie - strona 182

Partnerstwo publiczno-prywatne - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Agnieszka Sobol
 • Zrównoważony rozwój miast
Pobrań: 84
Wyświetleń: 931

. art. 43 ustawy o samorządzie gminnym Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące...

System wyborczy

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1582

; występuje w Japonii) system list blokowych (występuje we Włoszech) Pojęcie systemu wyborczego. Pojęcie...

Niepoczytalność

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 14
Wyświetleń: 798

. Pojęcie normy psychicznej występuje natomiast w psychiatrii i psychologii. Generalnie rzecz biorąc...

Procesu urbanizacyjne na świecie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Rudolf Burczyk
 • Geografia społeczno-ekonomiczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2541

Zagadnienie 6. Procesu urbanizacyjne na świecie: pojęcie urbanizacji i terminy pochodne, kryteria...

Instytucje prawa karnego

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Iwona Lamprecht
 • Prawo karne
Pobrań: 399
Wyświetleń: 7763

i grożących za nie kar. Są one zgrupowane w rozdziały, które są zatytułowane - przestępstwa przeciwko mieniu...

Formy ciał pośredniczących

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

, nie mają zamiaru przejmować odpowiedzialności za państwo. Z działaniem grup nacisku jest ściśle związane pojęcie...

Bezrobocie - patologie społeczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Danuta Szczupak
 • Makroekonomia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1631

realnym socjalizmem, miał wyeliminować wszelkie zjawiska społeczne, do których można by zastosować pojęcie...

Rola i historia elit politycznych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Małgorzata Kołodziejczak
 • Socjologia polityki
Pobrań: 483
Wyświetleń: 4018

), Sorel (Francja) Marksizm - odpowiednikiem teorii elit była „nauka o przywództwie”. Pojęcie elity zawiera...