Mienie publiczne pojęcie - strona 139

Monarchia stanowa - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Historia administracji
Pobrań: 77
Wyświetleń: 735

się przez urodzenie Zmienia się charakter władzy: Corona regi - korona królewska (pojęcie już z XII w. z Anglii...

Zasada prawdy obiektywne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 707

z tym organ działa z urzędu i na wniosek). Gwarancje: Bardzo szerokie pojęcie dowodu i mało ograniczeń...

Łapownictwo w sporcie( Art. 296b )

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Jerzy Filar
 • Prawo karne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 728

się zawodnika nie są objęte pojęciem nieuczciwego zachowania, ale umyślne upadek, umyślne niezłapanie piłki...

Finanse publiczne- wykład 7

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Jolanta Gałuszka
 • Finanse publiczne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 868

Finanse publiczne dr Jolanta Gałuszka Wykład 7 Teoria dobra publicznego Dla FP podstawowe...

KLASYFIKACJA USTROJÓW POLITYCZNYCH- Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Krzysztof Dobrzeniecki
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 3094

około XIX wieku. Taka forma, która Arystoteles określił jako rządu ogółu. Samo pojęcie zostało wprowadzone...

Notatki(piotr kusio)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Andrzej Powałowski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1582

Definic ji tego pojęcia jest wiele. Te definic je dzie lą się na 2 gr upy: 11 Publiczne prawo gospodarcze...

Instytucja świadczeń publicznych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 917

, oddaniu nieruchomości, bądź rzeczy ruchomej, udostępnieniu pomieszczeń, przyjęciu mienia, zabezpieczeniu...