Mienie publiczne pojęcie - strona 105

Finanse publiczne UEK

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2240

i rozdysponowywaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem; • zasady zarządzania państwowym długiem...

Sylabus z prawa cywilnego

  • Politechnika Warszawska
  • dr Cezary Woźniak
  • Prawo cywilne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1197

stosunku cywilnego. Mienie. Rzeczy - podział /pojęcie nieruchomości/, część składowa, przynależność...

Kant- opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Historia myśli politycznej
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1190

, która miała w jego rozumieniu swoisty cel. To Immanuel Kant sformułował pojęcie „oświecenia” - wyjście...

Dokument w prawie - opracowanie

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • dr Marek Leśniak
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2051

. Na gruncie kodeksu postępowania cywilnego pojęcie instytucji mającej wykonywać ekspertyzy rozumie się szerzej...