Mienie publiczne i metody jego wyceny - strona 44

Obowiązki Urzędnika Publicznego

 • Uniwersytet Opolski
 • dr Magdalena Dołhasz
 • Administracja
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3444

pracująca lub pełniąca funkcję w administracji publicznej. W prawie polskim urzędnik może mieć formę...

Struktura administracji publicznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Arkadiusz Meller
 • Administracja publiczna
Pobrań: 1043
Wyświetleń: 5887

z zakresu administracji publicznej. METODY: mocą ustawy - iminnie lub do pewnej kategorii podmiotów w drodze...

Rachunkowość finansowa - rozwiązane testy

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • prof. dr hab. Maria Gmytrasiewicz
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 6342
Wyświetleń: 18214

wycena inwestycji krótkoterminowej obejmuje między innymi: a) wycenę według metody wartości godziwej b...

Sprawozdawczość

 • Uniwersytet Opolski
 • dr Monika Paradowska
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2016

własności - oznacza przyjętą przez jednostkę dominującą lub znaczącego inwestora metodę wyceny udziałów...

Kryteria podziału ubezpieczeń

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Helena Ogrodnik
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2625

podmiotu lub ubezpieczenie mienia, jeżeli ustawa lub ratyfikowana przez Rzeczpospolitą Polską umowa...