Mienie publiczne i jego kategorie - strona 90

Bezpiczeństwo bydynków

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2688

zagroŜenie Ŝycia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, takich jak: • wyładowania...

Prawo do słusznego procesu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1071

ust 1 gdy nie dotyczą stanowisk związanych ze sprawowaniem władzy publicznej pewne kategorie spraw...

Wywłaszczenie nieruchomości

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo zagospodarowania przestrzeni
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1148

do poszanowania swego mienia. Nikt nie może być pozbawiony swojej własności, chyba że w interesie publicznym...

Organy postępowania - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 658

oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, • ochrona bezpieczeństwa i porządku...

Podmioty sektora finansów publicznych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Józef Płoskonka
 • Ekonomia sektora publicznego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 889

i darowizn na rzecz jednostki budżetowej -z tytułu odszkodowań i wpłat na utracone lub uszkodzone mienie...