Mienie publiczne i jego kategorie - strona 88

Przedmiot stosunku cywilno-prawnego

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 567

nie będzie akcji zbywał ]w spółkach publicznych - notowanych na giełdzie - mamy tylko świadectwa depozytowe...

Pytania - kontrola skrabowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kontrola skarbowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 903

otrzymanego od Skarbu Państwa w celu realizacji zadań publicznych oraz prawidłowości prywatyzacji mienia...

Prawo dyplomatyczne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 889

, z wyjątkami), cywilnej, administracyjnej, z wyjątkiem (3): powództw w sprawie mienia prywatnego położonego...

Dokumentowanie geotechniczne

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Stefania Matysek
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 70
Wyświetleń: 847

rozpoznanych warunkach gruntowych, niewielkich obiektach i gdy zagrożenie życia i mienia jest małe. Stosowanie...

Organizacja administracji terenowej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1358

mieniem gminy, zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. powiat...

Wykład - Patologia społeczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Arkadiusz Witold Przybyłka
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 420
Wyświetleń: 973

niezależności, mieniu) Zasięgu zjawiska (indywidualne, lokalne, krajowe, międzynarodowe) Źródła patologii...

Pojęcie skarbu państwa - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Tadeusz Jan Juja
 • Finanse publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 924

tej części mienia państwowego, która nie jest zarządzana przez inne państwowe osoby prawne. Innymi...

Literatura- wstęp

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia sektora publicznego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 679

Literatura: podstawowy J. „Ekonomia sektora publicznego”, wyd. PWN, 2004 i następne Zalewski...