Mienie publiczne i jego kategorie - strona 74

Polityka społeczna wykłady

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Edward Dolny
 • Polityka społeczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

się do wzrostu przestępczości (przestępstwa przeciwko mieniu)  Sprzyja rozwojowi innych patologii społecznych...

Zagospodarowanie przestrzenne gminy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 567

bezpieczeństwa ludności i jej mienia -potrzeby i możliwości rozwoju gminy -stan gruntów -wystepowanie obiektow...

Zagospodarowanie przestrrzenne gminy.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

bezpieczeństwa ludności i jej mienia -potrzeby i możliwości rozwoju gminy -stan gruntów -wystepowanie obiektow...

Opracowanie Sójki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 1659
Wyświetleń: 2443

. dziedziczenia (prawo wyczekiwania - ograniczające jednostkę w dysponowaniu mieniem) z czasem - zawężenie...

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU J.S.T.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Łukasz Pikuła
 • Prawo finansowe
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1316

) Dochody prywatnoprawne (np. z majątku = z najmu, z dzierżawy, ze sprzedaży mienia komunalnego) ze względu...

Prawa człowieka - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 175
Wyświetleń: 819

tzn: triadę własności, wolności mienia i życia jako wartości wyznaczającej podstawę egzystencji jedn...

Pośrednictwo ubezpieczeniowe- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Mirosław Pacud
 • Pośrednictwo ubezpieczeniowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 889

Brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu , dokumentom lub przestępstwo karne...

Konflikty polityczne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Wiktor Ciszek
 • Psychologia polityczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1106

definicji celów (obrona własnej godności). - Percepcja sytuacji. Uwra liwienie na fakty mające świadczyć...

Formy działań faktycznych

 • Uniwersytet Opolski
 • dr Maja Kozłowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 966
Wyświetleń: 6321

kategorią działań administracji publicznej, uzupełniają działania prawne administracji. Różnią...