Mienie publiczne i jego kategorie - strona 73

Fundacje i stowarzyszenia - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. zw. dr hab Władysław Kucharski
 • Fundacje i stowarzyszenia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 4256

kategorie stanowią fundacje prawa publicznego- kapitał otrzymują od państwa w celu realizowania zadań...

Finanse publiczne wykłady 2011/2012

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • prof. UWM dr hab. Mariola Lemonnier
 • Finanse publiczne
Pobrań: 553
Wyświetleń: 4543

może mieć znaczne przyspieszenie Czynniki działające na zmianę systemu zarządzania finansami publicznymi...

Skrypt prawo 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 791

, osobowych, o zarobkowaniu i mieniu ruchomym o wart. pow. 10tys., zobowiązań pow. 10tys., o współwłasności...

Prawo budowlane wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo Budowlane
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1736

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 5) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia...

Podział przestępstw: ciężar gatunkowy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2142

- sprawca siłą bezwładności wybił szybę ( niszczenie cudzego mienia- art. 288 ). Jest to występek...

Podstawy prawa - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Piotr Winczorek
 • Prawo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 763

jest przez prawa: zabranie mienia, zabójstwo, fałszowanie dokumentów urzędowych, budowa domu, pomoc tonącemu...