Mienie publiczne i jego kategorie - strona 71

Gospodarka regionalna - pytania

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
 • dr Mirosław Geise
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1610

konsumowalność to cecha odróżniająca kategorie dobra publicznego od dobra prywatnego. Oznacza możliwość wspólnego...

Finanse publiczne pyt i odp wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Owsiak
 • Finanse publiczne
Pobrań: 2268
Wyświetleń: 16807

publicznej ( ustawa z roku 2005 i 2009) Jednostki budżetowe- określone kategorie dochodów mogą być gromadzone...

Gospodarka Nieruchomościami

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • dr inż. Michał Żak
 • Gospodarowanie nieruchomościami
Pobrań: 322
Wyświetleń: 4403

Grupa I - Mienie publiczne i prywatne, podmioty prowadzące gospodarkę, zawody nieruchomościowe 1.1...

Sędziowie.

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Prawna ochrona pracy
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1596

, dysponują one budżetem sądów, sprawują kontrolę gospodarki finansowej i mienia Skarbu Państwa oraz wykonują...

Etyka zawodowa - Janeczek Urszula

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Urszula Janeczek
 • Etyka zawodowa
Pobrań: 546
Wyświetleń: 3983

pieniędzy, fałszerstwa pieniędzy, fałszerstwa dokumentów publicznych, przywłaszczenie mienia. *przestępstwa...

Prawo administracyjne - kolokwium

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 315
Wyświetleń: 980

formę; wyróżniamy administrację publiczną (działa w interesie publicznym, państwowym) i prywatną (działa...

Finanse skrypt

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 231
Wyświetleń: 959

publ.powstaja z nast. Źródeł:*dochody publ. (daniny publ.-podatki,opłaty oraz pozostałe dochody tj.doch.z mienia...