Mienie publiczne i jego kategorie - strona 70

Konwencja wiedeńska o misjach specjalnych - wykład

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
  • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1036

oraz, z zastrzeżeniem ustępu 4 artykułu 31, ich mienie korzystają również z nietykalności Artykuł 31 Immunitet...

Postepowanie-sadowo-administracyjne2

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1449

, gospodarki nieruchomościami, prywatyzacji mienia, powszechnego obowiązku obrony kraju i spraw wewnętrznych...

Terminologia informatyczna - ustawy

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Grażyna Szoper
  • Informatyka w administracji
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1379

publiczny - rejestr, ewidencję, wykaz, listę, spis albo inną formę ewidencji, służące do realizacji zadań...