Mienie publiczne i jego kategorie - strona 52

Ochrona konkurencji i konsumentów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jolanta Loranc-Borkowska
 • Prawna ochrona rynku i konsumenta
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1372

przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy; 4) nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy...

Finanse- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Halina Zadora
 • Finanse
Pobrań: 714
Wyświetleń: 1988

przed skutkami cyklu koniunkturalnego (kryzys) Oszczędnie gospodaruje środkami publicznymi. Regulacje prawne...

Finanse publiczne - definicje

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Finanse publiczne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1232

ograniczonych zasobów pieniężnych między różne kategorie dóbr publicznych, decyzje co do podziału korzyści...

Dochody gminy - finanse

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Finanse publiczne
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2730

jako właściciel należące do niej mienie komunalne. Gmina jako właściciel może poszczególne składniki swego majątku...

Formy popełnienia wykroczenia - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2604

- wykroczenia przeciwko mieniu oraz interesom konsumentów, a także porządkowi i spokojowi publicznemu...

Podział funduszów masy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

przede wszystkim podatki i inne daniny publiczne. Kategoria trzecia obejmuje inne wierzytelności, zaś kategoria czwarta...