Mienie publiczne i jego kategorie - strona 436

Podstawy prawne budżetu zadaniowego

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Podstawy finansów
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1428

mieniem Skarbu Państwa, m. in. Ochrona interesów Skarbu Państwa, przekształcenia własnościowe, nadzór...

Rygoryzm i anarchizm metodologiczny

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Magdalena Piłat - Borcuch
 • Metodologia badań empirycznych
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1274

, możemy zaobserwować także przeróżne próby „unaukowiania" poszczególnych dyscyplin omawianej kategorii...

Wykład - Istota języka

 • Politechnika Śląska
 • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 686

- w zintegrowanej społeczności myśliwskiej, każdy powinien mieć słownictwo z dziedziny myślistwa. Na poziomie...

Prawo do pracy w ustawodawstwie polskim

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Leszek Piątkowski
 • Prawo pracy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

wynagradzania pracownika. 3. W szczególnych modelach zatrudniania np. w administracji publicznej treść zasady...

Upadek Sejmu w latach 1733-63

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 686

Wojciechowi Siemieńskiemu, wbrew opozycji, która kierownikiem obrad mieć chciała starostę oświęcimskiego Adama...

Teoria polityki - słownik pojęć

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prof. dr hab. Roman Bcker
 • Podstawy teorii polityki
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1288

mieli także: Ruhollah Chomeini, Saddam Husajn, Nelson Mandela i Lech Wałęsa. Legitymizacja wg Davida...

Agresja

 • prof. dr hab. Piotr Piotrowski
 • Metodologia badań I
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2891

w psychologii zawsze definiowana jako zachowanie złe, antyspołeczne, nie mające wiele wspólnego ze zdrowiem...

Prawoznawstwo - wykłady

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • mgr Urszula Adamczyk
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 294
Wyświetleń: 4074

- w języku naturalnym możemy mieć trudności, aby określić czy dwie osoby mówią na tym samym poziomie języka...