Mienie publiczne i jego kategorie - strona 423

FORMY ROZLICZEŃ POLSKI Z BUDŻETEM UE

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Łukasz Pikuła
 • Prawo finansowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

- jest instrumentem finansowym mającym na celu wspieranie beneficjnetów w realizacji projektów współfinansowanych...

Wybory prezydenta i jego mandat.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 588

mogą być dopiero 90 dni po zakończeniu; bierne prawo wyborcze - mający pełne prawa wyborcze i najpóźniej w dniu...

Baza danych- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. inż. Elżbieta Maria Godlewska
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1092

. jest to, że to zbiór uporządkowany wg. określonego kryterium, bazą nie będzie przypadkowy zbiór. Bazy danych mogą mieć...

Zasady podatkowe

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Janusz Stankiewicz
 • Prawo finansów publicznych
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1533

… ciężary podatkowe powinny mieć charakter powszechny, czyli że każdy obywatel, przedsiębiorca itp...

Europejski Trybunał Sprawiedliwości

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Filip Skawiński
 • Integracja europejska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 630

; skargi z zakresu wspólnotowych znaków towarowych; odwołania od orzeczeń Sądu do spraw Służby Publicznej...

Wybory prezydenta i jego mandat

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 679

mogą być dopiero 90 dni po zakończeniu; bierne prawo wyborcze - mający pełne prawa wyborcze i najpóźniej w dniu...

Ewolucja ideii sprawiedliwości

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 378

postępowania, polegająca na równym traktowaniu podmiotów znajdujących się w jednakowej sytuacji lub mających...

Rozprawa i jej przygotowanie.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 693

z urzędu zarządza odbycie całego posiedzenia lub jego części przy drzwiach zamkniętych, jeśli publiczne...

Pojęcie prawa międzynarodowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Wasilewski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 868

PUBLICZNE A PRAWO MIĘDZYNARODOWE PRYWATNE Prawo międzynarodowe prywatne  jest w istocie prawem wewnętrznym...